• +60 0401022799
 • info@himalayanfamilyhouse.com
 special

checkemail

Meet the Team

संचालक समिती, सल्लाहकार समिति, स्वयम्सेवक समिति तथा उप समितिहरु

गरि चार प्रकारका समिती हरु रहने छन् जुन नेपालका नौ केन्द्रहरुमर्फ़त संचालन हुने छन् हरेक समितिमा ब्रिध्ध (५0-७५ वर्ष) ४0 प्रतिसत, युबा (२५-५0 वर्ष) ३0 प्रतिसत र बयोबृधा ३0 (७५ वर्ष माथि) प्रतिसत रहने व्यवस्था रहने छ युबा समितिमा २५ वर्ष भन्दा मुनिका नागरिकहरु रहने छन |

स्वयम् सेवक समिति बाहेकका अन्य समितिमा सदस्यता अनिबार्य रहने व्यवस्था गरिएको छ |

सदस्यता को निम्न आनुसार बर्गिकरण गरिएको छ

१.  साधारण सदस्य

२.  ब्यावसायिक सदस्य

३.  आजिबन सदस्य रहने छन


साधारण सदस्य :-

 1. नेपाली नागरिक वा नेपाली नगरिक को उत्तराधिकारी जसको आमा वा बुबा नेपाली नगरीक हुनुहुन्छा ले पुर्ण जिम्मेवारी लिएको हुनुपर्ने छ
 2. सदस्यता सुल्क पुर्ण रुपमा जम्मा गरेको हुनुपर्ने छ, जुन सदस्यहरुकै सेवामा समर्पित रहने छ
 3. सदस्यता लिन योग्य नागरीकहरुले आफ्नु पुर्ण सम्पर्क ठेगाना उपलब्ध गराउनु पर्ने छ

ब्यावसायिक सदस्य

 1. ब्यपारिक साझेदार, जसको ब्यापारमा १० प्रतिसतभन्दा बडी साझेदारी रहने छ 
 2. अन्य ब्यापारी, जो हिमालयन परिवार प्रतिsठान ले आयोजना गरेका कार्यक्रममा ब्यवसाय गर्ने छन

सदस्यले पाउने सुविधाहरु निम्न अनुसार रहने छन :-

 1. जिबन बिमाको सुबिधा रहने छ
 2. हरेक सदस्यको मताधिकार रहने छ
 3. हरेक सदस्यमा हाम्रो हरेक प्रगति बिबरण तथा आन्या समाचारहरु ऊपलब्ध गराईने छ
 4. हरेक सदस्यले हाम्रा सेवा सुविधाहरुमा प्राथमिकता पाउने छन
 5. हरेक सदस्यले हाम्रो ब्यसायिक साखा आन्तर्गत लगानी तथा नाफा को भागिदारी रहन पाउने छन्
 6. सम्पुर्ण सधारण सदस्यहरुलाई चाहेको खण्डमा प्रक्रियामा रहेर आजिबन सदस्य बन्ने पुर्ण आधिकार रहने छ
 7. सदस्यहरुलाई बर्समा १० दिन यात्रा को व्यवस्था गरिने छ, {जुन कम्तिमा ५ दिन र बडीमा १० दिन नबडाइ नेपालका विभिन्न  तिर्थस्थालाहरुको भ्रमण गराईने छ }.
 8. साधरण सदस्यता हरेक ५ वर्ष मा नबिकरण गराउनुपर्ने छ
 9. सदस्यता सुल्क एकमुसठ वा पचाश प्रतिसत अग्रिम भुक्तानी र बाकि हरेक वर्ष १०% ले नघटाइ भुक्तानी गर्न सकिने छ

Our Friends

Our Sponsors

%d bloggers like this: