• +60 0401022799
  • info@himalayanfamilyhouse.com
 special

checkemail

Nepal

 

संस्था को नाम:- हिमालयन परिवार प्रतिष्ठान

संस्था को उदेस्य:-

नेपाल र नेपालीको मूल्य र मान्यतालाई उच्च गर्न समग्र नागरिकको सम्ब्रिधिकोलागी स्थाई बिकाशका सात्विक आबधारणाहरुलाइ बिकेन्द्रिकृत बिकासमा योगदान पुर्याउदै अहिंसक समाजको निर्माण गर्नु / गर्न योगदान पुर्याउनु ||

संस्थाको लक्ष:-

कृषि,पर्यटन,हस्तकला,धार्मिक,संस्कृतिक र सिक्षा का क्रियाकलापहरुलाई सम्रक्षण,सम्बर्धन र व्यस्थापन गर्दै नेपाल
र नेपालीलाई गरिबी र असिक्षाबाट उन्मुक्ति गर्न /गराउन सहयोग पुर्याउदै राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई गौरन्वित
गराउने /उचो बनाउने हेतु  निम्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु गराउनु रहने छ||

For more Information please fallow Link Below

Nepali Brotherhood


 


Our Friends

Our Sponsors

%d bloggers like this: