• +60 0401022799
 • info@himalayanfamilyhouse.com
 special

checkemail

Opportunities

…are generated by the locals for local enrichments,

not for drowning the local economy and their prosperity.

*~~*Current  Opportunities*~~*

oppertunities
क्रिपया, बिस्त्रित जानकारिको लागि हाम्रो ई-मेल मर्फत तपईको जानकारि सहित सम्पर्क गर्नु होला, तपाई हाम्रो हातेमालो नै तपाई हाम्रो सम्ब्रिधिको एउटै मात्र बिकल्प हो र आर्थिक गतिबिधि अनी योग्यता को बिकाश तथा उन्नत प्रबिधि को निर्मण तपाई हाम्रो कर्तब्य हो, आउने पुस्ताको सम्रक्षण को निन्ति हामिले गर्नुपर्ने कर्म नै हाम्रो जिबनको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो: आउनु होश आफ्नु सहभागिता जनाउनु होश, र भबिस्य निर्माणमा योगदान पुर्याउनु हवोश.

All the fallowing opportunities are also available.

 • Human Resources ( Project Managers, Events Volunteers, Event managers, Marketing)
 • Logistic (building materials, development and delivery)
 • Forestry (Noon wood forest bamboo plantation and delivery)
 • Agriculture ( Herbal Garden developers, seed collectors, Nursery developers, Lab operators)
 • Education (A)शजाउ हाम्रो बिद्यालय , (B) बिद्यालयमा बगैचा (C) प्रगतिका परिकार
 • Art and Craft ( हस्त कलाको गाऊ)
 • Service Delivery:- Doctors, Nurses, Yoga Teachers, Veterinary doctors, Aurvedacharya, motivational speakers.
 • Public Security services.
 • Businesses:- Food, Craft and other Stall holders, Cloth Producers, Outdoor equipment Producers.
 • Performing Art: Music bands, Bhajans samuha, Dancers, Drama, Comedians, Circus, Show Walkers.
 • Constructive Art:- Statue builders, building decorators, interior designers, Architects, Engineers and labourers.

Our Friends

Our Sponsors

%d bloggers like this: