Projects

हाम्रा कार्यक्रमहरुमा तल उपलभ्ध शीर्षक हरुलाई प्राथमिकता मा राखेर बिभिन्न समुह सँग कार्ययोजना को रुपरेखा तयार पार्न तथा हाम्रा सपना हरुको दृस्य चित्र प्रदर्शनि को निमित्त हामी यही आउदो असौज ३ गते बैतडी देखी असौज १२ गते पाँचथर सम्मको यात्रा गर्न गयिरहेका छौ । यस अवसर को भरपुर सदुप योग गर्न नछुटाउनु होला; जसको निमित्त तपाइले आफ्नो समुह्, आफुले गर्न चाहेको ब्यवसाय, आफ्ना समुहहरुको आगामी उदेस्य आदी का रेखा चित्र बनाउदै गर्नुहुन सनम्र अनुरोध गर्दछौ |

-हिमालयन परीवार प्रतिश्ठान प्रा ली नेपाल