पहिलो चारणका सामुदायिक बिद्यालयहरुमा गरिने कार्यक्रमहरुको जानकारी सहित हाम्रो यात्रा असौज ३ गते बैतडी देखी सुरु गरेर असौज १२ गते पाँचथर को च्यान्थापु सम्मको हुने छ । हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु आउदो पाँच बर्ष सम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग मा केन्द्रीत हुने छन ।

This page is being ready…


Comments