“आवस्यकताको सम्बोधनलाई उत्पादन सँग जोडौ, स्वदेसी /आफ्नै उत्पादनको प्रयोग ले गरीबिलाई तोडौ”

हाम्रा उपलब्ध सेवाहरु :-

##

##

##

 

तपाइ आफ्नो उत्पादन लाई कहाँ जोड्न चाहनु हुन्छ, तपाइको उत्पादन के हो र यसको प्रयोग कहाँ कसरी र कहिले गर्न सकिन्छ पूर्ण जानकारी सहित अधिकारिक उत्पादक हरुले निम्न ठेगानामा सम्पर्क गरी आजै आफ्नु बजार सुरक्षित गर्नुहुन सनम्र अनुरोध गर्दछौ..

 


  • Event Theme : Himalayan Cultural Practices "हिमालयन सास्कृतिक उत्सब, बिभिधतामा एकता"
  • Location Information : Madhya Pahaadi Lookmarg Nepal (9 operational sites of Himalayan Family House)
  • Event Name : Himalayan Events
  • Event Date : Events 2023 stall holders are preparing their productions
  • Sponsers : N/A
  • Supported by : N/AComments